DICT Polish-English, English-Polish Dictionary


Słówka tygodnia Words of the week
Pieniądze Money
bankomat ATM machine
bilon silver
gotówka cash
wpłata payment
wypłata withdraw

May 26, 2016 10:00 AM
Kredyt we frankach - raz jeszcze trudności
dają kredyty tylko po to, żeby potem komornika wysyłać, ...

May 19, 2016 10:14 AM
Fatalne tłumaczenia
Pisses Man - Szczepan <!-- s:) --><img ...
Counter: 1,029,428,152
Zmień interfejs na:

Proudly protected by Rublon Two-Factor Authentication